NEWS

cable cables
22 พ.ค. 2563
ภาพกิจกรรมส่งกำลังใจต้านภัยโควิด และเยี่ยมชุม...
cable cables
1 ก.พ. 2563
ภาพงานแถลงข่าว ฉะเชิงเทรา ไฮ-เทค เอฟซี 2020
cable cables
10 ม.ค. 2563
โครงการจิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถาน ของจังหวัดฉะเช...
cable cables
30 พ.ย. 2562
ภาพกิจกรรมสัมมนาหลักสูตร "การพัฒนาภาวะผู้นำ L...
cable cables
8 พ.ย. 2562
งานสัมมนา Smart HV Cables ณ.โรงแรม Bangkok Ma...
cable cables
16 พ.ค. 2562
งานสัมมนามาตรฐานการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร...
cable cables
2 พ.ย. 2561
บริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัด ร่วมเป็นวิ...
cable cables
18 ต.ค. 2561
ภาพงานสัมมนา หลักสูตร สายทนไฟ สายทานไฟ และมาต...
cable cables
7 ก.ย. 2561
ภาพกรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ และคณะนายทห...
cable cables
29 ส.ค. 2561
ภาพกิจกรรมทีมวิศวกร บริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบ...
cable cables
17 ก.ค. 2561
กิจกรรมมอบทุนการศึกษาและทุนโครงการอบรมคุณธรรม...
cable cables
11 ก.ค. 2561
ผู้ปิดทองหลังพระ! บริษัทสายไฟฟ้าฯสนับสนุนสายไ...
cable cables
21 มิ.ย. 2561
สัมมนาหลักสูตรการใช้สายไฟฟ้าอย่างปลอดภัย / กา...
cable cables
8 มิ.ย. 2561
ภาพกิจกรรมการนำเสนอแผนปัจเจกบุคคลปี 2560
cable cables
17 พ.ค. 2561
BCC จัดสัมนาหลักสูตร การใช้สายไฟฟ้าอย่างปลอดภ...
cable cables
8 มี.ค. 2561
KMITL Training
cable cables
PRO1 Home Center at Myanmar
cable cables
21 ก.ย. 2560
การสัมมนา หัวข้อ การใช้สายไฟอย่างปลอดภัย / กา...
cable cables
13 ก.ค. 2560
งานสัมมนา หัวข้อ การใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย/ การ...
cable cables
ถวายเทียนพรรษา 2560 ใน มอก.9999
cable cables
22 มิ.ย. 2560
งานแถลงข่าว แปดริ้วมินิมาราธอน ครั้งที่ 1
cable cables
26 พ.ย. 2558
ร่วมทอดผ้าป่า รร.พุทธิรังสีพิบูล
cable cables
4 ธ.ค. 2558
พิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเ...
cable cables
28 พ.ย. 2558
พิธีมอบโล่ ผู้ประกอบการกลุ่มแรกที่เข้าร่วมโคร...
cable cables
กิจกรรมบริจาคโลหิต ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดฉะ...
cable cables
26 ก.ย. 2558
กิจกรรมปลูกต้นไม้ลดโลกร้อน ร่วมกับสมาคมศิษย์เ...