ตำแหน่งงานว่าง

วิศวกรขาย (BCC2)

- ชาย - หญิง
- อายุ 23 – 30 ปี
- วุฒิ ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า และสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ในสายงาน 2-5 ปี (การขายและวิศวกรฝ่ายเทคนิคหรือที่เกี่ยวข้อง)
- สามารถ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษระดับดี
หน้าที่รับผิดชอบ
1.รับความต้องการของลูกค้า
2.ดูแลลูกค้าเก่าและหาลูกค้าใหม่เพิ่มเติม
- จำนวน 1 อัตรา

ธุรการขาย (BCC2)

- ชาย - หญิง
- อายุ 23 – 30 ปี
- วุฒิ ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือบริหาร และสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ในสายงาน 2-3 ปี (ธุรการขายหรือที่เกี่ยวข้อง)
- สามารถ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษระดับดี
- สามารถใช้งานโปรแกรม word , excel , Power point , e-mail
หน้าที่รับผิดชอบ
1.รับความต้องการของลูกค้า/จัดทำใบเสนอราคา
2.จัดทำ Sale Order และประสานงานทั้งภายในและภายนอกบริษัท
- จำนวน 1 อัตรา

วิศวกรซ่อมบำรุง (BCC1)

- เพศชาย (ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)
- อายุ 25 ปีขึ้นไป
- จบปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม ไฟฟ้า และเครื่องกล
- มีประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุงเครื่องกลและไฟฟ้า 1 ปีขึ้นไป
- สามารถประจำที่ โรงงานสุมทรปราการ ได้
- จำนวน 1 ตำแหน่ง

วิศวกร QA (BCC1)

- เพศชาย (ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)
- อายุ 25 ปีขึ้นไป
- จบปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, เคมี, เครื่องกล และอุตสาหการ
- มีประสบการด้าน QA 1 ปีขึ้นไป
- มีความรู้ด้าน ภาษาอังกฤษ,ISO 9001, คณิตศาสตร์, และตอบโต้ E-Mail เป็นภาษาอังกฤษได้
- สามารถประจำที่ โรงงานสุมทรปราการ ได้
- จำนวน 2 ตำแหน่ง

วิศวกรฝ่ายผลิต (BCC1)

- เพศชาย (ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)
- อายุ 25 ปี ขึ้นไป
- จบปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมเครื่องกล, ไฟฟ้า และอุตสาหการ
- มีประสบการณ์ในการทำงานด้านอุตสาหกรรม 2 ปี ขึ้นไป
- สามารถประจำที่ โรงงานสุมทรปราการ ได้
- จำนวน 5 ตำแหน่ง

สวัสดิการ

ค่ารักษาพยาบาล , ทุนการศึกษาบุตร , รางวัลอายุงานต่อเนื่อง , หอพัก , รางวัลการมาทำงานสม่ำเสมอ , ชุดฟอร์มพนักงาน , ค่าอาหาร ,ค่ากะ , รถรับ-ส่ง , กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน , โบนัส , ค่าครองชีพต่อเดือน , เบี้ยขยัน , เงินช่วยเหลือการสมรส , เงินช่วยเหลืองานศพ ,ตรวจสุขภาพประจำปี ฯลฯ

ติอต่อสอบถาม

ติดต่อฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ทุกวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 16.00 น.

บริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัด สมุทรปราการ (BCC1)

93 หมู่ 11 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย จังหวัดสมุทรปราการ 10290
โทรศัพท์ : 02-4250441-6 E-mail : Chokchai.k@bangkokcable.com

บริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัด ฉะเชิงเทรา (BCC2)

39/1 หมู่ 1 ถนนบางปะกง-ฉะเชิงเทรา ตำบลแสนภูดาษอำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140 โทรศัพท์ : 0 3857 7266-9 โทรสาร : 0 3857 7270-1   E-mail : Aussanee.p@bangkokcable.com

ส่งเอกสารสมัครงานGo to Top