ตำแหน่งงานว่าง

วิศวกรนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (BCC2)

- เพศชาย / หญิง
- อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิการศึกษา ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอิเล็กทรอนิกส์ , เครื่องกล ,ไฟฟ้า
- จำนวน 1 อัตรา

พนักงาน PR & Marketing (BCC2)

- เพศหญิง
- อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิการศึกษาป.ตรี การตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- จำนวน 1 อัตรา

ช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้า

- เพศชาย
- อายไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิการศึกษาปวส. ช่างไฟฟ้ากำลัง
- จำนวน 1 อัตรา

ซ่อมบำรุงเครื่องกล 1 (BCC2)

- เพศชาย
- อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิการศึกษาปวส.เครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- จำนวน 1 อัตรา

พนักงานส่งสินค้า (BCC2)

- เพศชาย
- อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิการศึกษาม.3 , ม.6
- จำนวน 1 อัตรา

หุ้มฉนวน EWC (BCC2)

- เพศชาย
- อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิการศึกษาม.6 , ปวช. ช่างทุกสาขา
- จำนวน 1 อัตรา
- สามารถทำงานเป็นกะได้

พนักงาน PE & PVC (BCC2)

- เพศชาย
- อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิการศึกษาม.3 , ม.6 ,ปวช. ช่างทุกสาขา
- จำนวน 1 อัตรา
- สามารถทำงานเป็นกะได้

พนักงานตีเกลียว 1 (BCC2)

- เพศชาย
- อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิการศึกษาม.3 , ม.6
- จำนวน 1 อัตรา
- สามารถทำงานเป็นกะได้

พนักงานรีดหุ้มสายโทรคมนาคม (BCC2)

- เพศชาย
- อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิการศึกษา ปวช. ช่างทุกสาขา
- จำนวน 1 อัตรา
- สามารถทำงานเป็นกะได้

พนักงานตรวจสอบและทดสอบ 1(BCC2)

- เพศชาย
- อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิการศึกษา ปวช.ช่างไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- จำนวน 1 อัตรา
- สามารถทำงานเป็นกะได้

พนักงานตรวจสอบและทดสอบ 2 (BCC2)

- เพศชาย
- อายุไม่เกิน 35 ปี
- ปวช. , ปวส. ไฟฟ้าอิเล็กที่เกี่ยวข้อง
- จำนวน 1 อัตรา
- สามารถทำงานเป็นกะได้

พนักงานตีเกลียว 2 (BCC2)

- เพศชาย
- อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิการศึกษา ม.3 และ ม.6
- จำนวน 2 อัตรา
- สามารถทำงานเป็นกะได้

รีด ชุบ ถัก (BCC2)

- เพศชาย
- อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิการศึกษา ปวช. ช่างทุกสาขา
- จำนวน 2 อัตรา
- สามารถทำงานเป็นกะได้

วิศวกรซ่อมบำรุง (BCC1)

- เพศชาย (ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)
- อายุ 25 ปีขึ้นไป
- จบปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม ไฟฟ้า และเครื่องกล
- มีประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุงเครื่องกลและไฟฟ้า 1 ปีขึ้นไป
- สามารถประจำที่ โรงงานสุมทรปราการ ได้
- จำนวน 1 ตำแหน่ง

วิศวกร QA (BCC1)

- เพศชาย (ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)
- อายุ 25 ปีขึ้นไป
- จบปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, เคมี, เครื่องกล และอุตสาหการ
- มีประสบการด้าน QA 1 ปีขึ้นไป
- มีความรู้ด้าน ภาษาอังกฤษ,ISO 9001, คณิตศาสตร์, และตอบโต้ E-Mail เป็นภาษาอังกฤษได้
- สามารถประจำที่ โรงงานสุมทรปราการ ได้
- จำนวน 2 ตำแหน่ง

วิศวกรฝ่ายผลิต (BCC1)

- เพศชาย (ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)
- อายุ 25 ปี ขึ้นไป
- จบปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมเครื่องกล, ไฟฟ้า และอุตสาหการ
- มีประสบการณ์ในการทำงานด้านอุตสาหกรรม 2 ปี ขึ้นไป
- สามารถประจำที่ โรงงานสุมทรปราการ ได้
- จำนวน 5 ตำแหน่ง

สวัสดิการ

ค่ารักษาพยาบาล , ทุนการศึกษาบุตร , รางวัลอายุงานต่อเนื่อง , หอพัก , รางวัลการมาทำงานสม่ำเสมอ , ชุดฟอร์มพนักงาน , ค่าอาหาร ,ค่ากะ , รถรับ-ส่ง , กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน , โบนัส , ค่าครองชีพต่อเดือน , เบี้ยขยัน , เงินช่วยเหลือการสมรส , เงินช่วยเหลืองานศพ ,ตรวจสุขภาพประจำปี ฯลฯ

ติอต่อสอบถาม

ติดต่อฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ทุกวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 16.00 น.

บริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัด สมุทรปราการ (BCC1)

93 หมู่ 11 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย จังหวัดสมุทรปราการ 10290
โทรศัพท์ : 02-4250441-6 E-mail : Chokchai.k@bangkokcable.com

บริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัด ฉะเชิงเทรา (BCC2)

39/1 หมู่ 1 ถนนบางปะกง-ฉะเชิงเทรา ตำบลแสนภูดาษอำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140 โทรศัพท์ : 0 3857 7266-9 โทรสาร : 0 3857 7270-1   E-mail : angkhana.m@bangkokcable.com

ส่งเอกสารสมัครงานGo to Top