QUESTION & ANSWER

สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล หาซื้อได้ที่ไหนบ้าง

ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย , HomePro , HomeMart หรือติดต่อฝ่ายขาย โทร. 02-254-4550-9

ขนาดและจำนวนแกนของสายไฟ ดูอย่างไร

ขนาดของสายไฟ = พื้นที่หน้าตัดของตัวนำ (หน่วย : ตร.มม.) เช่น 2x4 sq.mm หมายถึง มี 2 แกน แต่ละแกนมีพื้นที่หน้าตัดของตัวนำ 4 ตร.มม.

ตัวนำทองแดงกับตัวนำอลูมิเนียม มีคุณสมบัติต่างกันอย่างไร

ตัวนำทองแดง มีค่าความนำไฟฟ้าสูง (100%IACS) มีจุดหลอมเหลวสูง (1,083°C) และมีน้ำหนักมาก (Density 8.89 g/cm3) ตัวนำอลูมิเนียม มีค่าความนำไฟฟ้า (61%IACS) และจุดหลอมเหลว (659°C) ต่ำกว่าทองแดง แต่มีน้ำหนักเบา (Density 2.7 g/cm3)

สายไฟที่มีฉนวน PVC กับฉนวน XLPE มีคุณสมบัติต่างกันอย่างไร

ฉนวน PVC ทนอุณหภูมิสูงสุดต่อเนื่องได้ 70°C ฉนวน XLPE ทนอุณหภูมิสูงสุดต่อเนื่องได้ 90°C ดังนั้น สายที่มีฉนวน XLPE จะนำกระแสได้มากกว่าฉนวน PVC ที่ขนาดตัวนำเท่ากัน

สายไฟที่มีเปลือก PVC กับเปลือก PE มีคุณสมบัติต่างกันอย่างไร

สายที่มีเปลือก PVC จะมีความอ่อนตัว ยืดหยุ่นได้ดี ทนต่อสารเคมีได้ดี สายที่มีเปลือก PE จะมีความแข็ง ทนต่อการขีดข่วน ทนความชื้นได้ดี

สายไฟที่ป้องกันสัตว์กัดแทะ มีแบบไหนบ้าง

Vermin proof (VP) สำหรับป้องกันสัตว์กัดแทะ เช่น หนู งู Anti-termite (AT) สำหรับป้องกันปลวก

สายหน่วงไฟ (Flame retardant cable : FR) มีคุณสมบัติ และการใช้งานอย่างไร

เป็นสายไฟ ที่เมื่อถูกไฟไหม้ ไฟจะลุกลามไม่มาก เมื่อเทียบกับสายไฟโดยทั่วไป ใช้กับระบบไฟฟ้าทั่วๆไป หรือบริเวณที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดเพลิงไหม้

สายทนไฟ (Fire resistance cable : FRC) มีคุณสมบัติ และการใช้งานอย่างไร

คุณสมบัติโดยทั่วไปเหมือนสายหน่วงไฟ แต่สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ชั่วระยะเวลาหนึ่งในขณะที่ถูกไฟไหม้ ใช้กับระบบช่วยชีวิตต่างๆ เช่น ระบบไฟฉุกเฉิน , ระบบสัญญาณเตือนภัย , ระบบป้องกันอัคคีภัย เป็นต้น

จะเลือกซื้อสายทนไฟ (Fire resistance cable) ต้องดูอะไรบ้าง

สายผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน BS 6387 Cat. C,W,Z พร้อมกับมีใบรับรองจากสถาบันที่เป็นที่ยอมรับ

สายไฟมีอายุการใช้งาน นานเท่าไร

อย่างน้อย 20 ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ 1. การติดตั้ง ใช้งานอย่างถูกวิธี 2. พิกัดแรงดัน และกระแสที่ใช้งาน 3. แรงกระทำทางกลต่อสาย เช่น แรงกระแทก การดัดโค้งงอ การบิด หรือการสั่นสะเทือน เป็นต้น 4. สภาพแวดล้อมที่ติดตั้งใช้งาน